sie - 31 - 2016

Pieczątki są komponowane

Pieczątki są komponowane zazwyczaj po to, by emitować ważne wiadomości związane z prowadzoną działalnością firmową. Największą grupę zamawianych produktów tworzą pieczątki nagłówkowe używane w procesie oznaczania nadawcy danej korespondencji, czy przygotowywania listów oraz rozliczeń. Pieczątki nagłówkowe muszą zawierać imię i nazwisko i stanowisko osoby posługującej się odciskiem pieczątki i nazwę firmy i dane adresowe – pieczątki warszawa. Nieraz umieszcza się adres siedziby firmy, adres do korespondencji czy adres strony internetowej i poczty elektronicznej oraz telefony kontaktowe. Pieczątki firmowe wykorzystywane wcześniej do formalnej korespondencji urzędowej zawierają przeważnie nazwę oraz adres siedziby firmy, niejednokrotnie także NIP i REGON. Tutaj wyrób pieczątek są używane tylko przez osoby posiadające upoważnienia do reprezentowania przedsiębiorstwa w wskazanych postępowaniach przed urzędami czy innymi firmami współpracującymi. Zamieszczane na pieczątkach firmowych dane zawierają, przeważnie, wszelkie wiadomości o lokalizacji oraz możliwościach kontaktowych z daną firmą. Można jednak uzupełniać je wszelakimi innymi informacjami, zgodnie z naszymi pomysłami.
Biznes
Biznes
Ubezpieczenia dla naszej firmy
Chwilówka

Polecamy także inne wpisy:

Comments are closed.